Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-17

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2020/235-54