Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-28

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 186-2019/54.