Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m

2018-10-03

 Den fråga som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra det skattetillägg på grund av oriktig prissättning (Mål nr 1913-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1610-16).

Share Öppna i ny flik

Dom för bl.a. grov våldtäkt mot barn

2018-10-03

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål från Uddevalla tingsrätt där två personer dömdes för bl.a. grov våldtäkt mot barn till fängelse i tio respektive tolv år.

Share Öppna i ny flik

Örebro tingsrätt meddelar dom i mål om grovt narkotikabrott i Kumla

2018-10-03

 Domen avser det som i media benämnts som ”Kumla-nätverket”.

Share Öppna i ny flik

Nytt blogginlägg om Fentanylmålet

2018-10-02

 Idag skriver domaren Kajsa Hällje om det s.k. fentanylmålet som är ett av tingsrättens mest uppmärksammade mål under året.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-10-02

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksrevisionen. Högsta förvaltningsdomstolen har i målet funnit att sekretess inte hindrar att den begärda handlingen lämnas ut.

Share Öppna i ny flik

Strängare straff för våldtäkt med ny lag

2018-10-02

 Hovrätten för Övre Norrland har idag för första gången använt den nya bestämmelsen om våldtäkt, som började gälla den 1 juli 2018. Hovrätten dömer en 33-årig man till fängelse i två år och tre månader för en våldtäkt i Boden den 2 juli. Han ska också betala 115 000 kr i skadestånd till målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2018-10-02

 Fråga om ett beslut om ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning. (Mål nr 17-18, Kammarrätten i Jönköpings mål 2309-15).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-10-01

 Fråga om karenstid för svenskt medborgarskap

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänslagen

2018-10-01

 Fråga om hur beräkningen av kostnaden för radio- och TV-avgift ska göras vid bestämmande av minimibelopp enligt 8 kap. 7 § och 8 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 1626-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7576-17).

Share Öppna i ny flik

Information om presskonferens i samband med att dom i målet gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" meddelas

2018-10-01

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 1 oktober 2018 kl. 11.00.