Dom i mål om offertbegäran

2018-03-13

Angående rätt att ta del av allmän handling (Mål nr 751-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6158-17).