Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-29

Frågan i målet gällde om försäljning av ätbara kryddor och örter i kruka omfattas av den reducerade skattesatsen för livsmedel.

Enligt mervärdesskattedirektivet är det tillåtet med en reducerad skattesats för livsmedel. För att en produkt ska omfattas av den reducerade skattesatsen om 12 procent krävs enligt mervärdesskattelagen att den utgör livsmedel enligt förordning (EG) nr 178/2002 om livsmedel.

Yttrande inhämtades från Livsmedelsverket, som ansåg att kryddväxter som säljs uppdrivna till ätfärdigt stadium i kruka bör anses vara livsmedel enligt förordningen om merparten av växten är avsedd att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. Detta bör gälla oavsett om växten skulle kunna planteras och växa vidare och oavsett om den säljs i en livsmedelsbutik eller i en blomsterhandel.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma tolkning av förordningen om livsmedel som Livsmedelsverket och förklarade att försäljning av ätbara kryddor och örter i kruka omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen.

 

Bifogade filer: Mål nr 1208-18 Senast ändrad: 2018-10-29