Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-18

Genom en ansökan om förhandsbesked ville ett företag få veta om försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till olika attraktioner (sightseeingturer, nöjen och andra aktiviteter) utgör skattepliktig omsättning enligt mervärdesskattelagen. Några av attraktionerna tillhandahålls av företaget medan övriga tillhandahålls av arrangörer som företaget har avtal med. Arrangörerna får ersättning från företaget när kortet används. Den som har köpt kortet betalar inget ytterligare när det används.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att företaget vid försäljningen av kortet åtar sig att se till att kortköparna kan ta del av attraktionerna. Företaget tillhandahåller därmed en tjänst i utbyte mot betalningen för kortet. Ett direkt samband mellan den tillhandahållna tjänsten och den mottagna ersättningen föreligger, även om det inte är bestämt på förhand hur många och vilka attraktioner som kortköparen i det enskilda fallet kommer att ta del av. Försäljningen av kortet anses därför utgöra omsättning i mervärdesskattelagens mening.

Bifogade filer: Mål nr 1980-18 Senast ändrad: 2018-10-18