Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner f.d. ordförande för Göteborgs kommunstyrelse från grovt förtal

2020-02-11

 Tingsrätten har idag frikänt en kommunpolitiker från grovt förtal av två kvinnor som varit verksamma som aktivister för muslimers rättigheter. Åtalet avsåg sex inlägg som gjorts på politikerns blogg. De två målsägandena ska tillsammans betala politikerns rättegångskostnader med 190 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Sametinget saknar talerätt i mål om miniminivåer för förekomsten av varg

2020-02-10

 Sametinget har överklagat Naturvårdsverkets beslut att fastställa miniminivåer för förekomsten av varg för landets rovdjurförvaltningsområden och län. Förvaltningsrätten har i målet kommit fram till att Naturvårdsverkets beslut är överklagbart men att Sametinget som statlig myndighet saknar talerätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2020-02-10

 Fråga om innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” i 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Share Öppna i ny flik

8 år för misshandel och hot

2020-02-10

 Hässleholms tingsrätt har i dag dömt en 60 årig man till fängelse i åtta år för att han under en lång tid misshandlat och hotat sin hustru och fyra av hans sju barn. Han har också tvingat dem att klä sig på visst sätt och förbjudit dem att visats utanför hemmet.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts om allmänfarlig vårdslöshet, olaga intrång mm vid Hässleholmbrand

2020-02-07

 Åklagaren har idag åtalat fem unga människor för brott som begicks i samband med att det började brinna i närheten av järnvägen i Hässleholm sommaren 2019.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

2020-02-07

 Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar när Skatteverket under handläggningen i förvaltningsrätten ändrat sin ansökan på så vis att yrkandet om betalningsskyldighet för en av redovisningsperioderna drogs tillbaka. (Mål nr 5609-5611-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 503-505-19).

Share Öppna i ny flik

En av de som dömdes för morden på två polismän i Malexander får sitt livstidsstraff tidsbestämt

2020-02-07

 Örebro tingsrätt har idag beslutat omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff om 35 år

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bilbränder i sydvästra Skåne

2020-02-07

 Lunds tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål mot en 26-årig man och en 22-årig kvinna som stod åtalade för att under sommaren 2019 ha anlagt 13 olika bilbränder i bl.a. Malmö, Kävlinge, Burlöv och Trelleborg. Båda dömdes till fängelse, mannen i fyra och ett halvt år och kvinnan i fyra år. De döms också att betala flera miljoner i skadestånd till dem som drabbats av bränderna.

Share Öppna i ny flik

Åtal i det s.k. styckmordet

2020-02-06

 Idag den 6 februari 2020 har åklagaren väckt åtal för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott i tingsrättens mål B 1065-19.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förahndsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

 Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.