Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen har meddelat dom i ett mål angående Bookings avtal med hotell i Sverige

2018-07-20

 Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Bookings avtalsvillkor om att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Booking har ålagts att ta bort sådana villkor i sina avtal med hotell i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Man döms till fängelse för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering

2018-07-19

 Tingsrätten har i dag meddelat dom mot en man som åtalats för att bland annat ha filmat ett stort antal barn i ett omklädningsrum i en skola i Sigtuna. Han döms för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering och påföljden bestäms till fängelse i två år.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en person för ha avlossat 14 skott mot två målsägande

2018-07-19

 Tingsrätten har i dag dömt en man i 30-årsåldern för försök till mord och grovt vapenbrott till nio års fängelse

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-07-17

 Fråga om vilken betydelse formerna för utbetald semesterlön/semesterersättning har vid prövning av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd p.g.a. arbete.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om två mord i Upplands Väsby

2018-07-17

 Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot en 39-årig man som åtalats för två mord i Upplands Väsby den 14 november 2017. Åtalet har ogillats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-07-16

 Fråga om förutsättningarna för beviljande av ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål ang. vållande till annans död, grovt brott mm

2018-07-16

 Sjuttonåring frias från åtal för vållande till annans död, men döms för smitning och för olovlig körning.

Share Öppna i ny flik

Migrationsdomstolen tillämpar inte det sänkta beviskravet rörande utlänningars identitet i den så kallade gymnasielagen

2018-07-13

 Migrationsdomstolen i Stockholm har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har funnit att bestämmelsen i 16 f § tredje stycket om sänkt beviskrav för identitet står i strid med för Sverige bindande överordnade förpliktelser och ska därför inte tillämpas. Istället gäller...

Share Öppna i ny flik

Två män döms för mord respektive medhjälp till mord i Bårslöv

2018-07-13

 Tingsrätten har i dag dömt en 36-årig man till 16 års fängelse för att uppsåtligen ha skjutit en 20-årig man till döds vid en idrottsplats i Bårslöv. En 22-årig man döms för medhjälp till mordet till åtta års fängelse. Männen nekar till brott.

Share Öppna i ny flik

Nytt miljötillstånd för Saab AB och Linköpings flygplats

2018-07-13

 Mark- och miljödomstolen fastställer i en dom den 13 juli 2018 nya miljövillkor för utsläppen till luft och vatten från flygplanstillverkningen och buller från den samlade flygverksamheten.