Dom gällande smuggling av hundar

2023-01-31

Den bevisning som lagts fram mot de tilltalade har varit omfattande och har i huvudsak bestått av chattkonversationer mellan flera olika aktörer, betalningar till utlandet för förvärv av hundar, blocketannonser, överlåtelser av hundar till privatpersoner samt avsaknaden av korrekt införseldokumentation för hundarna och registrering i den EU-gemensamma databasen TRACES. Gärningarna har bedömts som smuggling och olovlig befattning med smuggelgods. Brotten har i majoriteten av fallen bedömts vara grova. Det tyngsta skälet till att brotten har rubricerats som grova har varit att avsaknaden av information om de införda hundarnas ursprung, vilket införselregleringen och den EU-gemensamma databasen TRACES har som syfte att motverka i händelse av smittoutbrott av sjukdomen rabies. Anledningen till att tingsrätten i flertalet fall dömt två utav de tre inblandade personerna för grov smuggling och den tredje personen för grov olovlig befattning med smuggelgods har berott på vilket sätt bevisningen visat respektive persons inblandning vid varje införseltillfälle av hundarna och de efterföljande försäljningarna. Tingsrätten har även förpliktigat de tre personerna att totalt betala 763 248 kr till staten som en konsekvens av de dömts för den åtalade brottsligheten (s.k. värdeförverkande). Summan har beräknats fram med utgångspunkt i marknadsvärdet för hundarna som sålts till privatpersoner, det vill säga utifrån vad respektive köpare har fått betala för sin hund. Under målets handläggning i tingsrätten har även frågan om kvarstad aktualiserats gentemot två utav personerna. Tingsrätten har i samband med målets avslutande funnit skäl att låta kvarstaden bestå men justerat beloppen på grund av den slutliga prövningen av de belopp som ska betalas till staten i form av värdeförverkande. Försvararnas kostnader i målet har uppgått till drygt två miljoner kronor. På grund av de långa fängelsestraffen har tingsrätten beslutat att försvararnas kostnader ska betalas av staten. Ansvarig domare i målet är rådmannen Åsa Nordlander.

Frågor om domen kan skickas till följande e-postadress: theodor.hoffert@dom.se

Beställningar av domen kan göras via följande länk: Beställ domar, beslut eller handlingar - Halmstads tingsrätt (domstol.se)