Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-01-16

Vid en prövning enligt 5 kap. 17 § första stycket utlänningslagen kan en brottmålsdom som inte fått laga kraft beaktas.