Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-19

Fråga om förutsättningen för att återkalla permanent uppehållstillstånd för person som befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.