Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-10-18

 Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få...

Share Öppna i ny flik

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor

2018-10-18

 Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i intressegemenskap med det nederländska bolaget. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag.

Share Öppna i ny flik

35-årig man döms till livstids fängelse för ett mord begånget i december 2016

2018-10-18

 Tingsrätten har kommit fram till att den man som den 10 december 2016 sköts till döds genom ett sönderslaget fönster, blev mördad. Den döde mannens fru hade en relation med den 35-årige man som döms för att ha genomfört mordet. Kvinnan döms för medhjälp till mord för att ha lämnat nödvändiga upplysningar till mördaren. I rummet där mordet skedde fanns förutom den döde mannen och hans fru även...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-18

 Försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till sightseeingturer och andra attraktioner har ansetts utgöra en skattepliktig omsättning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg

2018-10-17

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätten dömde en man för mord och en annan man för medhjälp till mord. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och frikänner männen från åtalet för mord respektive medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Blogginlägg om Brottsofferfonden

2018-10-16

 Veckans blogginlägg handlar om Brottsoffermyndigheten, deras forskningsarbete och övriga verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Smuggling av papperark impregnerade i kokain

2018-10-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling.

Share Öppna i ny flik

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av flygplan ska göras om

2018-10-16

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i mål rörande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex ambulansflygplan och beslutat att upphandlingen ska göras om.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2018-10-16

 En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom vann laga kraft ansökte han om resning och framhöll att Europeiska kommissionen ansåg att de svenska reglerna var unionsstridiga och att lagstiftningen därför hade ändrats efter domen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i beslutet att...

Share Öppna i ny flik

Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning kan överklagas

2018-10-16

 Skogsstyrelsen har skrivit en vägledning till en skogsägare som har anmält att han planerar att avverka. Kammarrätten bedömer att vägledningen har den faktiska verkningen att skogsägaren medges rätt att avverka. Detta är ett beslut som i betydande grad påverkar både skogsägaren och naturvården. Vägledningen kan därför överklagas.