De nya bestämmelserna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

2018-06-28

Den 1 juli 2018 börjar nya bestämmelser om uppehållstillstånd för gymnasiestudier att gälla. Enligt bestämmelserna ska en person som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning under vissa förutsättningar kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Ansökan lämnas till Migrationsverket

En ansökan om uppehållstillstånd enligt den nya lagstiftningen ska lämnas in till Migrationsverket. En stor del av de personer som omfattas av den nya lagen har öppna asylmål i migrationsdomstolarna. Om en sökande har ett öppet asylmål hos en migrationsdomstol ska Migrationsverket skicka ansökan till domstolen. Migrationsdomstolarna räknar med att under sommaren få in en stor mängd ansökningar via Migrationsverket. (Enligt de prognoser som tagits fram rör det sig troligtvis om fler än 5 000 ansökningar).

Asylskälen måste prövas först

Innan en migrationsdomstol prövar en ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska domstolen enligt gällande regler först pröva de asylskäl sökanden har angett. Även om Migrationsverket har medgett en ansökan enligt den nya gymnasielagstiftningen kommer domstolen alltså först pröva asylskälen. Bedömningen av om det finns asylskäl är ofta komplex och tar tid. I bland måste också en muntlig förhandling hållas för att denna bedömning ska kunna göras.

Längre handläggningstider att förvänta

- Sammantaget innebär både den förväntade mängden ansökningar och reglernas utformning att det kan ta relativt lång tid innan man som enskild får ett besked om man beviljas ett uppehållstillstånd säger Anders Hagsgård, lagman på migrationsdomstolen i Göteborg.

- De nya reglerna innebär en viss ytterligare belastning på den redan hårt belastade migrationsdomstolen. Domstolen kommer att göra sitt yttersta för att avgöra gymnasiemålen inom rimlig tid. Likväl torde det vara ofrånkomligt att handläggningen i vissa fall kan dra ut på tiden, säger Lars Sjöström, lagman på migrationsdomstolen i Malmö.

 

Information om uppehållstillstånd för gymnasistudier på Migrationsverkets webbplats.

 

Senast ändrad: 2018-06-28