Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

2018-10-19

 En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har Högsta domstolen nu undanröjt utslaget i målet, eftersom borgenären ansågs ha bedrivit en otillbörlig verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

2018-10-19

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om byggnad som används som bostad åt studerande vid en folkhögskola ska indelas i byggnadstypen specialbyggnad i form av skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus. (Mål nr 1351-1352-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4223-4224-16).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp

2018-10-19

 Örebro tingsrätt har idag dömt en 32-årig man för 61 fall av yttrandefri-hetsbrottet hets mot folkgrupp med anledning av material som publice-rats på hemsidan www.nordfront.se. Mannen frias dock i 46 fall.

Share Öppna i ny flik

17-årig pojke dömd för mord på sin mamma

2018-10-19

 Attunda tingsrätt har idag dömt en 17-årig pojke för att med hammare och kniv ha dödat sin mamma i deras gemensamma hem. Gärningen bedöms som mord och 17-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-10-18

 Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få...

Share Öppna i ny flik

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor

2018-10-18

 Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i intressegemenskap med det nederländska bolaget. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag.

Share Öppna i ny flik

35-årig man döms till livstids fängelse för ett mord begånget i december 2016

2018-10-18

 Tingsrätten har kommit fram till att den man som den 10 december 2016 sköts till döds genom ett sönderslaget fönster, blev mördad. Den döde mannens fru hade en relation med den 35-årige man som döms för att ha genomfört mordet. Kvinnan döms för medhjälp till mord för att ha lämnat nödvändiga upplysningar till mördaren. I rummet där mordet skedde fanns förutom den döde mannen och hans fru även...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-10-18

 Försäljning av ett kort som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid få tillgång till sightseeingturer och andra attraktioner har ansetts utgöra en skattepliktig omsättning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg

2018-10-17

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätten dömde en man för mord och en annan man för medhjälp till mord. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och frikänner männen från åtalet för mord respektive medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Blogginlägg om Brottsofferfonden

2018-10-16

 Veckans blogginlägg handlar om Brottsoffermyndigheten, deras forskningsarbete och övriga verksamhet.