Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Polisman som uteblev från vittnesförhör fick betala vite

2021-12-03

 En polisman hade kallats att vittna i en rättegång. Kallelsen var förenad med ett vite på 4 000 kr. Polismannen inställde sig inte eftersom han utförde annat uppdrag i tjänsten. Han kunde inte visa att han i förväg anmält till sin arbetsgivare att han skulle vittna och trots detta blivit beordrad att utföra annat arbete i tjänsten. Polismannen fick därför betala vitet.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om tolkning av testamente

2021-12-03

 Ett förordnande i ett testamente som föreskrev att en fastighet skulle tillfalla en brorsdotter har tolkats så att förordnandet omfattade flera fastigheter.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner bland andra en tidigare ordförande i Östersunds fotbollsklubb från åtalet för grov trolöshet mot huvudman m.m.

2021-12-03

 Hovrätten för Nedre Norrland har idag ändrat Ångermanlands tingsrätts dom och frikänt en tidigare ordförande i Östersunds fotbollsklubb, en företagare från Sollefteå och en person som arbetat på PEAB från samtliga åtal och avslagit åklagarens talan om näringsförbud mot ordföranden och företagaren.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-12-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett villkor om återköp till marknadsvärde vid avslutad anställning inte har lett till att köpoptioner förlorar sin karaktär av värdepapper.

Share Öppna i ny flik

Riksåklagaren ska yttra sig i Allramålet

2021-12-02

 Högsta domstolen har beslutat att riksåklagaren och Pensionsmyndigheten ska svara på överklagandena i Allramålet.

Share Öppna i ny flik

Bevisbörda i mål om försäkringsersättning

2021-12-02

 Högsta domstolen har gett vägledning när det gäller frågor om bevisbörda och beviskrav i mål om försäkringsersättning för anlagd bilbrand.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-01

 Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig på avdrag för koncernbidrag som ska lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering.

Share Öppna i ny flik

Vänersborgs tingsrätt meddelar dom i uppmärksammat bedrägerimål

2021-12-01

 Tingsrätten dömer en 39-årig man till fem och ett halvt års fängelse för bl.a. grova bedrägerier och grov oredlighet mot borgenärer. Mannen ska även betala skadestånd med närmare 8,5 Mkr till två av målsägandena i målet. Även andra tilltalade döms för olika brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-12-01

 Dom i mål om rättsprövning av beslut avseende bygglov på fastighet i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Brottmål i den tilltalades frånvaro

2021-12-01

 Högsta domstolen har i två mål gett vägledning när det gäller förutsättningarna för hovrätten att avgöra brottmål när den tilltalade inte är personligen närvarande vid huvudförhandlingen.