Beslut: Karolinska Universitetssjukhuset måste göra en ny och noggrannare sekretessprövning

2018-06-27

Handlingarna ingår i en förundersökning som rör misstänkt forskningsfusk.

Bifogade filer: Beslut i mål nr 4723-18 Senast ändrad: 2018-06-27