Beslut i mål om rättsprövning

2019-01-15

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Bifogade filer: Mål nr 6244-18 Mål nr 6279-18 Senast ändrad: 2019-01-15