Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Lexbase och andra rättsdatabaser aktualiseras inom ramen för din yttrandefrihet

2018-01-08

 Nils Funcke: "Slarva inte bort vår yttrandefrihet, Morgan!"

Share Öppna i ny flik

Richardo Lundberg häktas för knivmord i Göteborg

2018-01-08

 Richardo Lundberg häktas vid Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mord på Odinsplatsen i Göteborg den 20 december i fjol.

Share Öppna i ny flik

Hussaini Muhammad åtalas för mordförsök på polisman i Stockholm

2018-01-08

 Åtal har väckts vid Stockholms tingsrätt mot Hussaini Muhammad för försök till mord på en polisman vid Björns trädgård, Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm den 31 augusti 2017.

Share Öppna i ny flik

Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna

2018-01-08

 Fördjupat samarbete mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom korsvis tjänstgöring på ledamotsnivå.

Share Öppna i ny flik

Ändrad struktur på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats

2018-01-03

 Den 2 januari genomfördes en omstrukturering av innehållet på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats. Ändringarna syftar till att göra det lättare för besökare att hitta på webbplatsen. Vägen in till domstolens avgöranden och referat ska bli tydligare och det ska vara enklare för besökare att hålla reda på alla juridiska begrepp och hur de förhåller sig till varandra: avgörande, mål, beslut,...

Share Öppna i ny flik

Åtal för grovt narkotikabrott i Nyköping

2018-01-03

 Åtal har väckts mot Stefan Larsson och Patrick Folkesson Cronhielm för grovt narkotikabrott i Sjösa industriområde Nyköping.

Share Öppna i ny flik

Simon Lindberg döms för nazisthälsning

2018-01-02

 En av Nordiska motståndsrörelsens medlemmar Simon Lindberg, döms för en nazisthälsning under en demonstration under ett tal på Mynttorget i Stockholm. Lindberg döms till villkorlig dom och dagsböter för hets mot folkgrupp.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om licensjakt efter varg 2018 och målens fortsatta handläggning

2017-12-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 29 december 2017, avslagit ett yrkande om att överklagade beslut om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län tills vidare inte ska gälla (inhibition). Högsta förvaltningsdomstolen har inte tagit ställning till om prövningstillstånd ska...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen höjer ersättningen för psykiskt lidande då nära anhörig blivit uppsåtligen dödad

2017-12-29

 Den som orsakar en persons död är skyldig att ersätta de som stod den avlidne särskilt nära för det psykiska lidande som dödsfallet innebär. Som regel bestäms skadeståndet schablonmässigt. Schablonbeloppet för uppsåtligt dödande höjs från 50 000 kr till 60 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Sony Mobile Communications AB har ansetts skyldigt att betala privatkopieringsersättning för import av mobiltelefoner (W 715 Walkman) med inbyggd mediaspelare.

2017-12-29

 Upphovsrätten innebär en ensamrätt för upphovsmannen att framställa exemplar av ett verk. Var och en får dock, för privat bruk, framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Privatkopieringsersättningen syftar till att kompensera upphovsmännen för sådan framställning och ska betalas av näringsidkare som tillverkar eller importerar anordning som är särskilt ägnad för...