Åtal mot mordmisstänkt man ogillat i sin helhet

2018-05-15

Den 2 mars 2018 kallades polis och ambulans till en fastighet i Möckhult där de fann en man liggande livlös i en verkstadsbyggnad. På plats fanns ägaren till fastigheten som berättade att han hade blivit angripen med kniv och i självförsvar slagit den avlidne med en slägghammare. Fastighetsägaren greps och anhölls men försattes efter några dagar på fri fot. Sedan det vid obduktionen upptäckts att den avlidne hade skador på halsen greps fastighetsägaren på nytt och häktades. Fastighetsägaren har förklarat skadorna på den avlidnes hals med att han efter angreppet tappade balansen och råkade trampa/stå på den avlidnes hals.

I rättegången har den åtalade mannen åberopat att han befann sig i en nödvärnssituation. Enligt åklagaren är mannens uppgifter om hur skadorna på halsen har uppkommit en efterhandskonstruktion som innebär att mannens uppgifter om angreppet ska lämnas utan avseende. Detta innebär enligt åklagaren att mannens uppgifter om att mannen har befunnit sig i en nödvärnssituation är motbevisade.

Enligt tingsrätten har åklagaren inte lyckats styrka sitt påstående om att mannen uppsåtligen har tillfogat den avlidne skadorna på halsen. Åklagaren har inte heller lyckats motbevisa mannens invändning om nödvärn. Mannen har utdelat flera slag mot den avlidnes huvud och överkropp. Tingsrätten anser att mannen har använt för mycket våld men att mannen, då händelseförloppet varit mycket snabbt, svårligen kunnat besinna sig. Detta innebär att mannen ska vara fri från ansvar och att åtalet i sin helhet ska ogillas.

Rådmannen Ulrika Kvarnsjö och en nämndeman är skiljaktiga och anser att åklagaren har styrkt sitt påstående om att mannen uppsåtligen har orsakat skadorna på den avlidnes hals. Detta hindrar dock inte att mannen i ett inledande skeende när slagen mot den avlidnes huvud utdelades befann sig i en nödvärnssituation. De skiljaktiga delar majoritetens bedömning när det gäller frågan om nödvärn men anser att mannen ska dömas för grov misshandel avseende skadorna på den avlidnes hals.

 

Senast ändrad: 2018-05-15