Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Resning i ett uppmärksammat mordmål

2018-03-21

 En nu 62-årig man som år 2010 dömdes för mord till 15 års fängelse får rätt till en ny prövning i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Försäljning av begagnade lagböcker

2018-03-21

 Nu finns det möjlighet att köpa begagnade lagböcker i receptionen på Solna tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-03-21

 Regeringen har 2018-03-21

Share Öppna i ny flik

Åtal för mord i Lekeryd

2018-03-21

 Kammaråklagare Adam Rullman vid Åklagarkammaren i Jönköping har i dag väckt åtal mot två män misstänkta för mord för på en 47-årig man i en mindre ort i Lekeryd i Jönköpings kommun i november 2017. Åtalet gäller två män, 52 och 65 år gamla.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen om SVT:s domstolen

2018-03-20

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalerna Mattias Kumlien och Carolina Wiger, chefsrådmannen Marie-Louise Ollén och administrativa fiskalen Karin Lambertz om det fjärde avsnittet i SVT:s serie Domstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en spegelkopia av information som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling och att detta förhållande inte förändras av att hårddisken till följd av domstols beslut om förverkande har förstörts.

Share Öppna i ny flik

Två personer döms för synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-03-20

 Mängden farlig narkotika medför att brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling. Påföljderna har bestämts till fängelse i åtta respektive sju år.

Share Öppna i ny flik

Västlänken M 1808-18

2018-03-20

 Den 31 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. I domen fattade mark- och miljödomstolen beslut att lämna Trafikverkets yrkande om verkställighet utan bifall. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av bl.a....

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2018-03-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person, som har dubbel bosättning i Sverige och utomlands och som under en längre tid bedriver studier i utlandet, har sin egentliga hemvist utomlands.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-16

 Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).