Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om licensjakt efter varg 2018 och målens fortsatta handläggning

2017-12-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 29 december 2017, avslagit ett yrkande om att överklagade beslut om licensjakt efter varg under tiden 2 januari 2018 till och med 15 februari 2018 i Dalarnas län, Gävleborgs län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län tills vidare inte ska gälla (inhibition). Högsta förvaltningsdomstolen har inte tagit ställning till om prövningstillstånd ska...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen höjer ersättningen för psykiskt lidande då nära anhörig blivit uppsåtligen dödad

2017-12-29

 Den som orsakar en persons död är skyldig att ersätta de som stod den avlidne särskilt nära för det psykiska lidande som dödsfallet innebär. Som regel bestäms skadeståndet schablonmässigt. Schablonbeloppet för uppsåtligt dödande höjs från 50 000 kr till 60 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Sony Mobile Communications AB har ansetts skyldigt att betala privatkopieringsersättning för import av mobiltelefoner (W 715 Walkman) med inbyggd mediaspelare.

2017-12-29

 Upphovsrätten innebär en ensamrätt för upphovsmannen att framställa exemplar av ett verk. Var och en får dock, för privat bruk, framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Privatkopieringsersättningen syftar till att kompensera upphovsmännen för sådan framställning och ska betalas av näringsidkare som tillverkar eller importerar anordning som är särskilt ägnad för...

Share Öppna i ny flik

Tidpunkten för när en skatteinbetalning via en bank i samband med en konkurs ska anses ha skett slås fast i två avgöranden

2017-12-28

 I de två fallen hade bolagens ställföreträdare lämnat uppdrag åt sina banker att utföra betalningar till Skatteverket. Betalningsuppdragen sattes igång före konkursen men de genomfördes efter konkursbesluten. Betalningarna ansågs ha gjorts efter konkursen.

Share Öppna i ny flik

Värnpliktig inte utesluten från att anses som flykting

2017-12-28

 Migrationsverket har inte visat att det har funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande under sin militärtjänstgöring har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten. Han har därför inte ansetts utesluten från att anses som flykting.

Share Öppna i ny flik

En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn

2017-12-27

 Idag, den 27 december 2017 kl. 14.00, meddelar tingsrätten dom i B 2331-17. En 45-årig man döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i tre månader och skyddstillsyn. Den 45-åriga mannen döms för att han innehavt och spritt pornografiska bilder och filmer på barn till andra. Brottet rubriceras som grovt brott eftersom det avsett ett stort antal bilder och filmer, där vissa är att bedöma s...

Share Öppna i ny flik

Migrationsverket ska pröva en utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

2017-12-22

 En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om utlänningen inte uppfyller en eller flera av de i 16 e § tillfälliga lagen uppställda förutsättningarna. Migrationsverket är därför skyldigt att ta upp en sådan ansökan till prövning i sak och inte avvisa den.

Share Öppna i ny flik

Nu åtalas fyra män för bilsläpningar i Malmö

2017-12-22

 Kammaråklagare Fredrik Jönsson har i dag väckt åtal vid Malmö tingsrätt mot Bilel Schäfer, Alain Markenbjörk, Tim Zoffi samt Azur Pasic som är misstänkta för grov misshandel, försök till grov misshandel och ofredande. Händelserna ägde rum i Lund och Malmö den 7-9 augusti i somras då flera personer utsattes för så kallade bilsläpningar.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2017-12-21

 Regeringen har den 21 december

Share Öppna i ny flik

Billy Fagerström fälls för mord på Tova Moberg

2017-12-21

 Rätten fäller Billy Fagerström för mordet på Tova Mobergs från Njutånger. 19-åriga Tova Moberg hittades död nedsänkt i en sjö. Enligt åklagaren slogs hon ihjäl med en hammare av Billy Fagerström innan hon placerades och tejpades i skottkärran med silvertejp och ståltråd.