Ändrad plan för huvudförhandlingen i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

2018-04-12

Den har hittills tagit mindre tid i anspråk än enligt den ursprungliga bedömningen. Huvudförhandlingsplanen har därför reviderats och den reviderade planen bifogas detta pressmeddelande.

Bifogade filer: Reviderad huvudförhandlingsplan Senast ändrad: 2018-04-12