Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2018-04-13

 Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en...

Share Öppna i ny flik

Mordmisstänkt i Åhus begärd häktad

2018-04-13

 Den 29-åriga man som sedan i tisdags morse är anhållen misstänkt för mord i Åhus har begärts häktad. Efter häktningsförhandlingen kommer åklagaren att vara tillgänglig för media.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-04-12

 Regeringen har 2018-04-12 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ändrad plan för huvudförhandlingen i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

2018-04-12

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger i nässprej har pågått sedan den 4 april 2018.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2018-04-12

 Fråga om det kan anses oskäligt att pröva en försäkrads arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (Mål nr 7175-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 536-17).

Share Öppna i ny flik

Sondmatning

2018-04-11

 Avgörande i målet meddelas fredagen den 13 april 2018

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2018-04-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om s.k. osanna fakturor (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III) för att pröva om det föreligger särskilda skäl enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att besluta till det bättre för enskild (reformatio in melius). (Mål nr 6760--6763-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5009--5012-16).

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten ogillar åtal för skyddande av brottsling

2018-04-11

 Göteborgs tingsrätt har i dag frikänt en kvinna som åtalats för skyddande av brottsling genom att hon lämnat falska uppgifter till polisen. Tingsrätten kommer fram till att kvinnans agerande inte är straffbart enligt bestämmelsen i 17 kap. 11 § brottsbalken om skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om stöd och service till funktionshindrade

2018-04-10

 Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen om billighetshänsyn

2018-04-10

 I veckans blogginlägg skriver rådmannen Lars Wallinder om vad billighetshänsyn är och på vilket vis denna hänsyn kan påverka domstolarnas bedömning.