Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm

2017-12-21

Sedan försvararen medgett framställan har tingsrätten beslutat att bevilja denna utan förhandling. Ny tid för åtals väckande är satt till den 23 januari 2018. Under tiden ska den misstänkte vara fortsatt häktad på samma skäl och villkor som tingsrätten beslutade om den 29 september 2017.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till chefsrådmannen Malou Lindblom.

Huvudförhandlingen är planerad att inledas under februari 2018. Juristdomare kommer chefsrådmannen Ragnar Palmkvist och rådmannen Carl Rosenmüller att vara.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2017-12-21