28-åring dömd för dubbelmord i Hjo

2020-09-04

Den dömda personen har haft ett komplicerat förhållande till sina föräldrar. Vid besöket kom man i diskussion varvid den nu dömda personen hämtade kniv och angrep först modern och sedan fadern. Offren tillfogades i hemmet omfattande stick- och skärskador av vilka de avled. Tingsrätten har gjort bedömningen att den dömda personen, som lider av psykisk ohälsa, måste ha varit medveten om sitt handlande. Personen döms därför för uppsåtligt brott. Den dömda har efter angreppet mot föräldrarna själv påkallat hjälp från allmänheten som tillkallat polis.

Tingsrätten har rubricerat gärningen som mord då våldet varit omfattande och brutalt samt då den dömda haft tid att besinna sig under händelsen men inte gjort så.

Den dömda personen har bedömts lida av en allvarlig psykisk störning såväl vid gärningen som vid rättspsykiatrisk utredning. Påföljden bestäms därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Den dömda har ålagts att betala skadestånd till sina halvsyskon samt andra till offren närstående.