16 åriga Ali Al-Ali kan utvisas för grov våldtäkt människorov försök till utpressning

2017-09-18

I dag har rättegången mot Ali Al-Ali samt Mohammad Al Ali inletts i Malmö tingsrätt. Dom båda männen är åtalade för grov våldtäkt, människorov och försök till utpressning mot en kvinna i 20-årsåldern.

Ali Al-Ali ska tillsammans med Mohammad Al Ali, ha kidnappat henne och sedan hållit henne inspärrad i en källare där hon blev våldtagen upprepade gånger.

Gärning

Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali har tillsammans och i samförstånd natten till den 28 april 2017 på Snödroppsgatan 44 i Malmö bemäktigat sig målsäganden och spärrat in henne till sen eftermiddag samma datum med uppsåt att skada henne till liv och hälsa och med uppsåt att utöva utpressning. Följande har hänt:

Människorov

Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali har under falsk förespegling kontaktat målsäganden för att bestämma träff. Efter att målsäganden kommit till överenskom- men plats har Mohammad Al-Ali mött henne och Ali Al-Ali anslutit kort därefter. Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali har utdelat slag som träffat målsäganden på överkroppen och Ali Al-Ali har hotat målsäganden genom att rikta ett vapen- liknande föremål mot henne samtidigt som de fört henne till ett källarutrymme där de spärrat in målsäganden.

I källarutrymmet har Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali tvingat målsäganden att klä av sig och därefter sprutat kallt vatten på henne. Mohammad Al-Ali har vid flera tillfällen utdelat slag mot målsägandens överkropp och huvud och uttalat hot med innebörden att han skulle skada henne samtidigt som han riktat en kniv mot henne. Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali har turats om att hota målsägan- den med det vapenliknande föremålet och med kniven genom att rikta det mot henne. De har vidare uttalat att de skulle skada henne om inte hon eller hennes väninna betalade dem en summa pengar och de har tagit hennes mobiltelefon och plockat isär den. Mohammed Al-Ali har vid något tillfälle bundit målsägandens händer och fötter och stoppat ett tygföremål i hennes mun. Det våld hon utsatts för har medfört smärta och hotet var sådant att målsägande kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. Mohammad Al-Alis och Ali Al-Alis agerande har begränsat målsägandens rörelsefrihet.

Under morgonen har Mohammad Al-Ali fört målsäganden till en lägenhet belägen i samma fastighet som källarutrymmet. Efter en stund har Ali Al-Ali anslutit och där har han på nytt riktat det vapenliknande föremålet mot målsäganden. Ali Al-Ali har sedan fört ner målsäganden till källarlokalen igen där han, andra okända gärningsmän och stundom även Mohammad Al-Ali kontrollerat målsägandens rörelsefrihet genom att vakta henne.

Grov våldtäkt

I källarutrymmet har Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali tillsammans och i sam- förstånd vid upprepade tillfällen och vid ett tillfälle tillsammans och i samförstånd med flera okända gärningsmän tvingat målsäganden till samlag och med samlag jämförliga handlingar genom våld och hot om brottslig gärning samt ge- nom att utnyttja hennes allvarliga rädsla.

De sexuella handlingarna har bestått i att Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali utfört såväl vaginala, orala som anala samlag. Våldet och hoten har bestått i att både Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali knuffat henne och riktat det pistolliknande föremålet mot henne. Genom deras tidigare agerande har de försatt henne i ett tillstånd av rädsla.

Under tiden de befunnit sig i lägenheten har Mohammad Al-Ali tvingat målsäganden till samlag och med samlag jämförliga handlingar genom att utnyttja hennes allvarliga rädsla. De sexuella handlingarna avser såväl vaginala som orala samlag. Genom sitt tidigare agerande mot målsäganden har han försatt henne i ett tillstånd av rädsla.

Våldtäkterna är att bedöma som grova då det inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av målsäganden eftersom de varit flera gärningsmän och då målsäganden berövats friheten under lång tid.

Försök till utpressning

I samband med frihetsberövandet har Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali tillsammans och i samförstånd kontaktat målsäganden Sekretess NN69 och medelst olaga tvång försökt förmå henne att betala i vart fall 20 000 kr. Det olaga tvånget har bestått i att hon underrättats om att för det fall lösensumman inte betalades skulle målsäganden Sekretess NN15 skadas. Om Mohammad Al-Ali och Ali Al- Ali hade lyckats, skulle det ha inneburit vinning för Mohammad Al-Ali och Ali Al-Ali och skada för målsäganden. Endast på grund av tillfälliga omständigheter fanns det inte någon fara för att brottet skulle fullbordas.