Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tre män åtalas för mord och mordförsök i Borås

2017-09-12

 I går väckte åklagaren åtal mot Sharam Karim, Farhang Ezzati och Michael Altun avseende ett fall av mord och två fall av mordförsök i Borås. Suad Skrijelj dog och två andra skadades allvarligt i ett knivbråk i stadsdelen Hässleholmen i Borås den 22 mars. Huvudförhandling inleds i Borås tingsrätt den 19 september och pågå i åtta dagar.

Share Öppna i ny flik

Regeringen föreslår att vissa av Polismyndighetens arbetsuppgifter med djur flyttas över till länsstyrelserna

2017-09-11

 – Polisen ska ägna sig åt att bekämpa brott och upprätthålla lag och ordning. När länsstyrelserna tar över uppgifter kopplade till djur frigörs tid och resurser för polisen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Share Öppna i ny flik

Dom om gatupredikanters nedsättande uttalanden mot homosexuella och muslimer var hets mot folkgrupp

2017-09-08

 Hovrätten för Övre Norrland har i dag huvudsakligen fastställt tingsrättens dom angående hets mot folkgrupp när det gäller de två gatupredikanterna Hielke De Kraker samt Johan Emanuel Paulsson som under predikan fällt uttalanden om homosexuella och muslimer. Männen frikänns från huvuddelen av de nedsättande uttalanden som gjorts mot homosexuella och muslimer, men en av dem fälls för hets mot folkgrupp och förtal gällande vissa uttalanden mot muslimer. Den andre mannen, som vid tingsrätten dömdes för att ha medverkat till de uttalanden som den andre mannen fällt, frikänns i hovrätten från detta...

Share Öppna i ny flik

Informationsutbytet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning effektiviseras

2017-09-08

 Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som effektiviserar informationsutbytet inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk i Edsån

2017-09-07

 Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade Curt Jonsson ifrån Strömsund att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Svenska medborgaren Theodore Tabaro för åtals för folkmord Rwanda

2017-09-06

 Åklagare vid Internationella åklagarkammaren Stockholm har i dag väckt åtal mot en 49-åriga Theodore Tabaro man för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Detta är tredje gången en svensk åklagare åtalar någon för brott begångna i samband med folkmordet i Rwanda.

Share Öppna i ny flik

Starkare skydd mot näthat

2017-09-06

 I en proposition föreslår regeringen att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott som gör det straffbart att sprida vissa integritetskänsliga bilder och uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Polisen "Hemliga uppgifter är väl skyddade"

2017-09-06

 Polismyndigheten har inte agerat på ett sådant sätt att hemliga personuppgifter har läckt ut till obehöriga.

Share Öppna i ny flik

Förundersökning om vållande till annans död i samband med ett polisingripande läggs ner

2017-09-05

 Åklagare lägger delvis ned utredningen i ett ärende där en man avled på ett sjukhus i Västerås i samband med ett polisingripande. Det går inte att bevisa att poliserna orsakat mannens död. Däremot fortsätter en förundersökning om tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Rikspolischef Dan Eliasson - Krävs förbättrad arbetsmiljö för poliser

2017-09-05

 Fler poliser, bättre skyddsutrustning och tydligare straff för brott mot poliser. Det är de viktigaste åtgärderna för motverka attacker mot poliser, säger rikspolischef Dan Eliasson.